Martec

Vzdelávacie kurzy

· Základy informačných technológií

· Spracovanie textu v MS Word

· Tabuľky v MS Excel

· Databázy v MS Acces

· Pezentácie v MS PowerPoint

Pozrite si aj našu ponuku na

                                 www.martec.sk/elearn

Zváračské kurzy

· Elektrické oblúkové zváranie obalenou elektródou

· Elektrické oblúkové zváranie v ochrannej atmosfére

· Zváranie a rezanie plameňom