Martec

Inžinierska činnosť

· zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní

· zastupovanie investora pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní,

· pripravenie konania na výber dodávateľa stavby

· Zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia

Poradenská činnosť pri čerpaní  finančných zdrojov z EÚ

Marketingové poradenstvo

Účtovné poradenstvo